Život mi neustále ukazuje nové a nové príbehy ľudí, ktorých silu, obetu a lásku obdivujem. Som veľmi vďačná, že som sa mohla stať súčasťou projektu Percipio 2017, ktorý v tomto roku pomáhal Alenke M., Viktorke M. a Alenke N., ktoré majú vzácne neurologické ochorenie zvané Rettov syndróm.

Hlavnou náplňou galavečera bola dražba rôznych predmetov, do ktorej som venovala i ja obrázok ruže. Výťažok z dražby následne poputoval do rodín dievčatiek. Atmosféru večera dopĺňalo i spevácke vystúpenie, livepainting a chutný raut.

Vydražilo sa nádherných 36 100 Kč! Veľmi sa teším, že galavečer splnil svoj účel a aj vďaka ostatným sponzorom sa nám podarilo spoločnými silami podporiť rodiny týchto dievčatiek v rôznych formách podľa ich potrieb. Starostlivosť o deti s týmto ochorením je nie len časovo, ale i finančne náročná.

Jirka Staněk Photography vytvoril tieto krásné fotografie v článku.

Na záver ešte pripájam fotku tohtoročného realizačného tímu Percipio 2017.

Som rada, že takéto projekty existujú. Dávajú zmysel. Každý príbeh mi priniesol niečo nové a neuveriteľná obeta a starostlivosť rodičov dievčatiek mi ukázala, aká nekonečná dokáže byť láska.

Prajem im úprimne všetko len a len to najlepšie.